X
Menu

(067) 917-52-75

(095) 904-35-71

X

Страница 25

затвердженно зміни до Положення про порядок визначення чистої вартості активів недержавного пенсійного фонду

РІШЕННЯ  09.07.2013  № 1187 НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ Зареєстровано в Міністерстві ютиції України 30 липня 2013 р. за № 1277/23809 Про затвердження Змін до Положення про порядок визначення чистої вартості активів недержавного пенсійного фонду (відкритого, корпоративного, професійного) Відповідно до пункту 13 статті 8 Закону України «Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні», частини шостої статті 47 Закону України «Про недержавне пенсійне забезпечення» та частини першої статті 86 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку

затвердженно Порядок накладення штрафів за порушення законодавства про зайнятість населення

ПОСТАНОВА  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ від 17 липня 2013 р. № 509 Про затвердження Порядку накладення штрафів за порушення законодавства про зайнятість населення Відповідно до частини дев’ятої статті 53 Закону України   “Про зайнятість населення” Кабінет Міністрів України постановляє: Затвердити Порядок накладення штрафів за порушення законодавства про зайнятість населення, що додається. Прем’єр-міністр України              М.АЗАРОВ ПОРЯДОК накладення штрафів за порушення законодавства про зайнятість населення

внесены изменения в некоторые законодательные акты Украины в связи с проведением административной реформы

витяг ЗАКОН УКРАЇНИ Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у зв’язку з проведенням адміністративної реформи … II. Прикінцеві положення 1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування, але не раніше дня набрання чинності Законом України «Про внесення змін до Податкового кодексу України у зв’язку з проведенням адміністративної реформи»…. Президент України                 В.ЯНУКОВИЧ м. Київ 4 липня 2013 року № 406-VII

Щодо окремих положень постанови КМУ «Деякі питання проведення оцінки для цілей оподаткування та нарахування і сплати інших обов’язкових платежів, які справляються відповідно до законодавства»

МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ Щодо окремих положень постанови КМУ «Деякі питання проведення оцінки для цілей оподаткування та нарахування і сплати інших обов’язкових платежів, які справляються відповідно до законодавства» 1. Застосування норм законодавчих актів при даруванні та спадкуванні земельних ділянок.

внесены изменения в законодательство Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ Р І Ш Е Н Н Я 20.06.2013  N 1102

Сбор персональных данных является составной частью процесса их обработки, которая предусматривает действия по подбору или упорядочение сведений о физическом лице.

МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ НАКАЗ 22.07.2013  № 1466/5 Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 23 липня 2013 р. за № 1232/23764 Про внесення змін до деяких наказів Міністерства юстиції України щодо удосконалення правового регулювання у сфері захисту персональних даних Відповідно до частини другої розділу ІІ «Прикінцеві положення» Закону України від 20 листопада 2012 року № 5491-VI «Про внесення змін до Закону України «Про захист персональних даних»

зміни до Податкового кодексу України та інших законів України щодо об’єктів нерухомості … пільги із сплати податку не надаються на об’єкти оподаткування, що використовуються їх власниками з метою одержання доходів

ЗАКОН УКРАЇНИ Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законів України щодо об’єктів нерухомості Верховна Рада України постановляє: I. Внести до Податкового кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2011 р., №№ 13-17, ст. 112) такі зміни

Проведение процессуальных действий в режиме видеоконференции во время судебного производства

МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ Проведення процесуальних дій у режимі відеоконференції під час судового провадження Насамперед зазначимо, що новим Кримінальним процесуальним кодексом України запроваджено можливість використання прогресивних норм кримінального процесуального законодавства в частині проведення судових засідань в режимі відеоконференції. Положеннями

Запрещаются создание и деятельность телерадиоорганизации, учредителем (соучредителями), владельцем (совладельцами) которой является нерезидент (нерезиденты), зарегистрированный в одной из оффшорных зон, перечень которых определен Кабинетом Министров Украины

ЗАКОН УКРАЇНИ  Про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення прозорості відносин власності стосовно засобів масової інформації Верховна Рада України постановляє: I. Внести зміни до таких законів України: 1. У Законі України «Про друковані засоби масової інформації (пресу) в Україні»