X
Menu

(067) 917-52-75

(095) 904-35-71

X

Підпунктом 11 п. 16-1 Перехідних положень Конституції України, передбачено, що представництво … виключно прокурорами або адвокатами у … судах першої інстанції — з 1 січня 2019 року… сторона … може брати участь в судовому процесі особисто (самопредставництво) та (або) через представника. Юридична особа бере участь у справі через свого керівника або члена виконавчого органу, уповноваженого діяти від її імені відповідно до закону, статуту, положення (самопредставництво юридичної особи), або через представника.

№ 904/4098/18

ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 березня 2019 року

м. Київ

Справа № 904/4098/18

Верховний Суд у складі колегії суддів Касаційного господарського суду:

головуючий — Стратієнко Л.В.,

судді: Мамалуй О.О., Ткач І.В.,

розглянувши в порядку письмового провадження без повідомлення учасників справи касаційну скаргу акціонерного товариства «Укртрансгаз»,

на ухвалу Центрального апеляційного господарського суду

(головуючий  Широбокова Л.П., судді — Орєшкіна Е.В., Подобєд І.М.)

від 14.01.2019,

у справі за позовом акціонерного товариства «Укртрансгаз»,

до публічного акціонерного товариства «Криворіжгаз»,

третя особа, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору, на стороні позивача: Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг,

про визнання договору укладеним,

В С Т А Н О В И В:

у вересні 2018 року акціонерне товариство «Укртрансгаз» звернулося до Господарського суду Дніпропетровської області з позовом про визнання укладеним договору про транспортування природного газу № 1807000395 від 01.08.2018 в редакції позивача.

Рішенням Господарського суду Дніпропетровської області від 03.12.2018 у задоволенні позову відмовлено.

Не погодившись з зазначеним рішенням, акціонерне товариство «Укртрансгаз» звернулося з апеляційною скаргою до Центрального апеляційного господарського суду.

Ухвалою Центрального апеляційного господарського суду від 14.01.2019 повернуто апеляційну скаргу акціонерного товариства «Укртрансгаз» на рішення Господарського суду Дніпропетровської області від 03.12.2018 у справі №904/4098/18 без розгляду.

Ухвала апеляційного суду обґрунтована тим, що скарга підписана особою, яка не має права її підписувати. Доказів того, що представник позивача, який підписував апеляційну скаргу, ОСОБА_1 є адвокатом, матеріали справи не містять.

Акціонерне товариство «Укртрансгаз» подало касаційну скаргу, в якій просить скасувати вказану ухвалу, а справу направити до апеляційного суду для відкриття апеляційного провадження.

Підставами для скасування судового акту позивач зазначає порушення норм процесуального права судом апеляційної інстанції. Скаржник зазначає про помилкове застосування судом апеляційної інстанції приписів ст. ст. 58, 60, 258, п. 1 ч. 5 ст. 260 ГПК України. Повноваження ОСОБА_1 на підписання апеляційної скарги були підтверджені довіреністю № 1-05 від 24.05.2018.

Заслухавши суддю-доповідача, дослідивши наведені у касаційній скарзі доводи і перевіривши матеріали справи, Верховний Суд вважає, що касаційну скаргу необхідно задовольнити з таких підстав.

Відповідно до ст. 131-2 Конституції України (в редакції Закону України «Про внесення змін до Конституції України (щодо правосуддя)», який набрав чинності 30.09.2016 для надання професійної правничої допомоги в Україні діє адвокатура. Незалежність адвокатури гарантується. Засади організації і діяльності адвокатури та здійснення адвокатської діяльності в Україні визначаються законом. Виключно адвокат здійснює представництво іншої особи в суді, а також захист від кримінального обвинувачення. Законом можуть бути визначені винятки щодо представництва в суді у трудових спорах, спорах щодо захисту соціальних прав, щодо виборів та референдумів, у малозначних спорах, а також стосовно представництва малолітніх чи неповнолітніх осіб та осіб, які визнані судом недієздатними чи дієздатність яких обмежена.

Підпунктом 11 п. 16-1 Перехідних положень Конституції України, передбачено, що представництво відповідно до пункту 3 частини першої статті 131-1 та статті 131-2 цієї Конституції виключно прокурорами або адвокатами у Верховному Суді та судах касаційної інстанції здійснюється з 1 січня 2017 року; у судах апеляційної інстанції — з 1 січня 2018 року; у судах першої інстанції — з 1 січня 2019 року.

Згідно приписів ч. ч. 1, 3 ст. 56 ГПК України сторона, третя особа, а також особа, якій законом надано право звертатися до суду в інтересах іншої особи, може брати участь в судовому процесі особисто (самопредставництво) та (або) через представника. Юридична особа бере участь у справі через свого керівника або члена виконавчого органу, уповноваженого діяти від її імені відповідно до закону, статуту, положення (самопредставництво юридичної особи), або через представника.

Відповідно до ч. 1 ст. 58 ГПК України, представником у суді може бути адвокат або законний представник.

За змістом ч. 4 ст. 60 ГПК України, повноваження адвоката як представника підтверджуються довіреністю або ордером, виданим відповідно до Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність».

Частинами 1 та 3 ст. 26 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» закріплено перелік документів, що посвідчують повноваження адвоката на надання правової допомоги: договір про надання правової допомоги; довіреність; ордер; доручення органу (установи), уповноваженого законом на надання безоплатної правової допомоги. Встановлено, що повноваження адвоката як захисника або представника в господарському, цивільному, адміністративному судочинстві, кримінальному провадженні, розгляді справ про адміністративні правопорушення, а також як уповноваженого за дорученням у конституційному судочинстві підтверджуються в порядку, встановленому законом.

Згідно з п. 1 ч. 3 ст. 258 ГПК України до апеляційної скарги додаються довіреність або інший документ, що посвідчує повноваження представника, якщо скарга подана представником і в справі немає підтвердження його повноважень.

Враховуючи наведені правові норми, можливо зробити висновок, що з 01.01.2018 представництво у суді апеляційної інстанції має здійснюватися адвокатом. При цьому підписання та/або подання апеляційної скарги є процесуальними формами реалізації повноважень з представництва.

Як встановлено апеляційним судом та вбачається з матеріалів справи, апеляційна скарга акціонерного товариства «Укртрансгаз» на рішення Господарського суду Дніпропетровської області від 03.12.2018 була подана 28.12.2018 засобами поштового зв’язку через Господарський суд Дніпропетровської області.

Вказана апеляційна скарга підписана представником ОСОБА_1

На підтвердження повноважень ОСОБА_1 як додаток до апеляційної скарги була долучена засвідчена копія довіреності від 24.05.2018 №1-05.

За змістом довіреності від 24.05.2018 №1-05 АТ «Укртрансгаз» уповноважує адвоката ОСОБА_1 (свідоцтво про право зайняття адвокатською діяльністю серія ТР № 000188, видане Радою адвокатів Тернопільської області 02.06.2017) представляти інтереси товариства, зокрема підписувати апеляційні скарги. Довіреність є чинною до 31.12.2018.

Відповідно до відомостей з Єдиного реєстру адвокатів України ОСОБА_1 обліковується у Раді адвокатів Тернопільської області, йому видане свідоцтво про право зайняття адвокатською діяльністю № 000188 від 02.06.2017.

За умовами частини 4 ст. 17 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» інформація, внесена до Єдиного реєстру адвокатів України, є відкритою на офіційному веб-сайті Національної асоціації адвокатів України.

В розумінні ст. 60 ГПК України та ст. 26 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» чинна та належно оформлена довіреність з необхідним обсягом повноважень є достатнім підтвердженням повноважень адвоката як представника сторони, що подає апеляційну скаргу на підписання та подання такої скарги.

За наявності такої довіреності доданої до апеляційної скарги, п. 1 ч. 3 ст. 258 ГПК України не передбачає обов’язку скаржника долучати до скарги інші документи, що посвідчують повноваження представника.

З огляду на вищевикладене, звертаючись з апеляційною скаргою на рішення Господарського суду Дніпропетровської області від 03.12.2018, акціонерним товариством «Укртрансгаз» було дотримано вимог п. 1 ч. 3 ст. 258 ГПК України та були надані достатні підтвердження (засвідчена копія довіреності на адвоката № 000188 від 02.06.2017), що посвідчує наявність повноважень ОСОБА_1 на підписання такої апеляційної скарги.

Доказів того, що мало місце зупинення або припинення адвокатської діяльності ОСОБА_1 на момент підписання та подання апеляційної скарги, матеріали справи та Єдиний реєстр адвокатів України не містять.

Проте , повертаючи апеляційну скаргу АТ «Укртрансгаз» без розгляду, суд апеляційної інстанції наведене не взяв до уваги, помилково послався на п. 1 ч. 5 ст. 260 ГПК України як на підставу повернення апеляційної скарги.

Необхідно врахувати, що відповідно до практики Європейського суду з прав людини, реалізуючи положення Конвенції про захист прав людини та основоположних свобод, необхідно уникати занадто формального ставлення до передбачених законом вимог, так як доступ до правосуддя повинен бути не лише фактичним, але і реальним. Надмірний формалізм при вирішені питання щодо прийняття позовної заяви або скарги — є порушенням права на справедливий судовий захист.

Згідно з ч. 4 ст. 304 ГПК України у випадках скасування судом касаційної інстанції ухвал суду першої або апеляційної інстанції, які перешкоджають провадженню у справі, справа передається на розгляд суду першої або апеляційної інстанції.

Відповідно до ч. 6 ст. 310 ГПК України підставою для скасування судових рішень суду першої та апеляційної інстанцій і направлення справи для продовження розгляду є порушення норм матеріального чи процесуального права, що призвели до постановлення незаконної ухвали суду першої інстанції та (або) постанови суду апеляційної інстанції, що перешкоджають подальшому провадженню у справі.

З огляду на зазначене, ухвала суду апеляційної інстанції від 14.01.2019 про повернення апеляційної скарги АТ «Укртрансгаз» на рішення Господарського суду Дніпропетровської області від 03.12.2018 у справі №904/4098/18 без розгляду підлягає скасуванню, а справа передачі до апеляційного господарського суду для продовження розгляду.

Оскільки у цьому випадку суд касаційної інстанції не змінює та не ухвалює нового рішення, розподіл судових витрат судом касаційної інстанції не здійснюється (ч. 14 ст. 129 ГПК України).

Керуючись п. 13 ст. 8, ст. ст. 300, 301, 304, 308, 310, 314, 315, 317 ГПК України, Верховний Суд

П О С Т А Н О В И В :

касаційну скаргу акціонерного товариства «Укртрансгаз» задовольнити.

Ухвалу Центрального апеляційного господарського суду від 14.01.2019 у справі № 904/4098/18 скасувати.

Справу № 904/4098/18 передати до Центрального апеляційного господарського суду для здійснення апеляційного розгляду.

Постанова набирає законної сили з моменту її прийняття, є остаточною та оскарженню не підлягає.

Головуючий Л. Стратієнко

Судді О. Мамалуй

І. Ткач

Share
Добавить комментарий

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

НЕ ВИТРАЧАЙТЕ ЧАСУ ДАРЕМНО!

ПОБУДУЙТЕ НАДІЙНИЙ ЗАХИСТ ШВИДШЕ ВАШИХ СУПРОТИВНИКІВ!

БУДЬТЕ НА ДВА КРОКИ ПОПЕРЕДУ!

ДЗВОНІТЬ, ЩОБ ДОМОВИТИСЯ ПРО ЗУСТРІЧ І ВИРІШИТИ ВАШЕ ПИТАННЯ

АДВОКАТ ШПІТЬ
АНАТОЛІЙ ВІКТОРОВИЧ

м. Харків, метро «Студентська»
вул. Валентинівська (Блюхера), б. 12, 2-й поверх

mesto-parkovki-16x16БЕЗКОШТОВНЕ ПАРКУВАННЯ АВТОМОБІЛЯ

e-mail: mail@advokat-buro.com

Київстар — (067) 917-52-75
Vodafone — (095) 904-35-71

ПРИЙОМ:
Понеділок - п'ятниця 09:00 — 18:00
Субота 09:00 — 14:00

Архів повідомлень