X
Menu

(067) 917-52-75

(095) 904-35-71

X

Страница 3

Одним з проявів верховенства права є те, що право не обмежується лише законодавством як однією з його форм, а включає й інші соціальні регулятори, зокрема норми моралі, традиції, звичаї тощо, які легітимовані суспільством і зумовлені історично досягнутим культурним рівнем суспільства

Постанова Іменем України 25 березня 2019 року м. Київ справа № 607/4316/17-ц провадження № 61-647св18 Верховний Суд у складі колегії суддів Першої судової палати Касаційного цивільного суду: СтрільчукаВ.А. (суддя-доповідач), КарпенкоС.О., КузнєцоваВ.О., учасники справи: позивач – ОСОБА_1, відповідач[...]

Не може свідчити про свідоме ухилення від виконання батьківських обов’язків по утриманню дітей факт стягнення з ОСОБА на користь позивача аліментів на утримання дитини, оскільки таке є одним із способів захисту прав дитини на належне матеріальне забезпечення та свідчить про спонукання батька до надання дитині належного утримання

Постанова Іменем України 28 березня 2019 року м. Київ справа № 559/1553/16-ц провадження № 61-2322св19 Верховний Суд у складі колегії суддів Другої судової палати Касаційного цивільного суду: ЖуравельВ. І. (суддя-доповідач), Антоненко Н. О., Крата В. І.,[...]

Поділ спільного майна подружжя не може використовуватися учасниками цивільного обороту для уникнення сплати боргу боржником або виконання судового рішення про стягнення боргу.

Постанова Іменем України 03 квітня 2019 року м. Київ справа № 726/831/15-ц провадження № 61-45301св18 Верховний Суд у складі колегії суддів Другої судової палати Касаційного цивільного суду: Журавель В. І. (суддя-доповідач), АнтоненкоН. О., КратаВ. І., учасники[...]
В современном мире люди вступают в правовые отношения в любой сфере своей жизни: создают семьи, заводят детей, вступают в отношения с родителями, родственниками, соседями, учреждениями государственной власти, поступают учиться, работать, открывают счета в банке, берут кредиты,[...]

ВС/КЦС: Жінка може і не знати про борг чоловіка але несе з ним солідарну відповідальність за повернення, якщо в суді буде встановлено, що кошти були витрачені в інтересах сім’ї (ВС/ЦКС у справі № 639/7335/15-ц від 03 травня 2018р.)

Фабула судового акту: Схоже закінчується епоха  беззастережного захисту інтересів одного з подружжя, який начебто ніколи не знає, які позики та кредити бере інший з подружжя  та відмовляється відповідати за їх повернення перед кредитором.  Вектор судової практики змінюється[...]

ВС/КЦС: Оцінка судом доказів на спростування висновків судової експертизи (ВС/КЦС № 520/8073/16-ц від 28.03.2018 р.)

Фабула судової справи: У Постанові від 28.03.2018 р. у справі № 520/8073/16-ц Верховним Судом розглянуто питання обґрунтованості відмови апеляційним судом у прийнятті до уваги доказів на спростування висновків судової експертизи (http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/73219620). Відповідно до висновків Верховного Суду,[...]

ВС/КГС: Звільнення, зменшення, відстрочення, розстрочення сплати судового збору є правом суду, не його обов’язком, а сторона повинна довести суду таку необхідність (ВС/ВГС від 17 травня 2018р. у справі № 904/9117/17)

Фабула судебного акту: Логіка судів у питанні такого «тягаря» як судовий збір стає зрозумілою, а практика послідовною. Так, дійсно після підняття ставок судового збору та подальшого їх постійного росту для багатьох позивачів задача захисту свого порушеного права[...]

ВС/ВГС: Припинення провадження у разі смерті сторони у справі відбувається лише тоді, коли спірні правовідноснини НЕ допускають правонаступництва (ВС/ВГС від 17 квітня 2018р. у справі № 920/1245/16)

Фабула судового акту: Постанова ВС/ВГС зі сфери корпоративного права, яка розтлумачує один із процесуальних випадків правонаступництва. Учасник ТОВ ініціював справу про визнання недійним рішення загальних зборів та записів у Єдиному державному реєстрі. Суд першої інстанції ухвалив рішення[...]

ВС/КГС: У разі неодержання боржником копії постанови про відкриття виконавчого провадження державний виконавець не вправі вчиняти виконавчі дії (ВС/КГС № 916/1605/15-г від 07.05.2018)

Фабула судового акту: Статтею 28 Закону України «Про виконавче провадження» визначено, що копії постанов виконавця та інші документи виконавчого провадження доводяться виконавцем до відома сторін та інших учасників виконавчого провадження, надсилаються адресатам простою кореспонденцією або доставляються кур’єром, крім постанов[...]