X
Menu

(067) 917-52-75

(095) 904-35-71

X

Страница 6

Враховуючи викладене, колегія суддів Верховного Суду не погоджується з висновком судів попередніх інстанцій та з підстав наведеного зазначає, що, дійсно, державний виконавець має право на безпосередній доступ до баз даних і реєстрів, але таке право не є обов’язком виконавчого органу, а навпаки, вказане право відповідач використовує добровільно, виходячи з власних інтересів.

ПОСТАНОВА Іменем України 27 листопада 2018 року Київ справа №806/1376/17 адміністративне провадження №К/9901/24384/18 Верховний Суд у складі колегії суддів Касаційного адміністративного суду: головуючого судді (судді-доповідача) —           Данилевич Н.А., суддів:                                                                     Бевзенка В. М.,                                                                              Шарапи В.М., розглянувши[...]

вирішуючи спір, суди з`ясували узагальнені причини фактичного припинення шлюбу та мотиви, на підставі яких дійшли висновку про те, що збереження сім`ї є неможливим, тоді як доводи відповідача зводяться до з`ясування взаємовідносин між сторонами, що не впливають на правильність встановлених судами фактичних обставин справи та їх висновків.

Постанова Іменем України 03 жовтня 2019 року м. Київ справа №  520/10236/15-ц провадження № 61-1208св19   Верховний Суд у складі колегії суддів Другої судової палати Касаційного цивільного суду: Журавель В. І. (суддя-доповідач), Антоненко Н. О., Русинчука М. М.,[...]

Проте згідно з практикою Європейського суду з прав людини щодо застосування підпункту «е» пункту 1 статті 5 Конвенції про захист прав і основоположних свобод особа може бути позбавлена свободи як «психічно хвора», якщо дотримано трьох мінімальних умов: по-перше, має бути достовірно доведено, що особа є психічно хворою; по-друге, психічний розлад повинен бути такого виду або ступеня, що слугує підставою для примусового тримання у психіатричній лікарні; і по-третє, обґрунтованість тривалого тримання у психіатричній лікарні залежить від стійкості відповідного захворювання.

Постанова Іменем України 02 жовтня 2019 року м. Київ справа № 592/8457/18-ц провадження № 61-44787св18 Верховний Суд у складі колегії суддів Першої судової палати Касаційного цивільного суду: Ступак О. В. (суддя-доповідач), Гулейкова І. Ю., Усика Г.[...]

військовослужбовці забезпечуються житловим приміщенням за рахунок держави лише один раз протягом усієї військової служби

Постанова Іменем  України 26 вересня 2019 року м. Київ справа № 760/21369/18 провадження № 61-11097 св 19 Верховний Суд у складі колегії суддів Першої судової палати Касаційного цивільного суду: головуючого — Синельникова Є. В., суддів: Осіяна О. М. (суддя-доповідач),[...]

Висновки податкового органу щодо виявлених порушень ґрунтуються лише на письмових поясненнях зазначених осіб, однак суми, вказані в акті не підтверджені, фактично ґрунтуються на припущеннях, що свідчить про протиправність нарахування податковим органом зобов’язань позивачу по податку на доходи фізичних осіб, військового збору та сум єдиного внеску.

ПОСТАНОВАІменем України Київ 02 квітня 2019 року справа №808/434/16 адміністративне провадження №К/9901/42184/18 Верховний Суд у складі колегії суддів Касаційного адміністративного суду: головуючого — Ханової Р.Ф.(суддя-доповідач), суддів: Гончарової І.А., Олендера І.Я., розглянувши у попередньому судовому засіданні касаційну скаргу Пологівської[...]

З наведеного випливає, що лише якщо особа відмовилася від усіх пропозицій щодо зайняття певних посад і не подала заяви (рапорту) про участь в конкурсі на зайняття певної посади, виникають підстави для застосування п.10 розділу XI Закону України «Про Національну поліцію» щодо звільнення особи за скороченням штатів.

№ 817/3397/15Історія справи ПОСТАНОВА Іменем України 24 вересня 2019 року Київ справа №817/3397/15 адміністративне провадження №К/9901/11755/18 Верховний Суд у складі колегії суддів Касаційного адміністративного суду (далі — Суд): судді-доповідача — Бевзенка В.М., суддів: Данилевич Н.А., Кашпур О.В.[...]